Ännu ett brev
till Generalsekreteraren för Svenska Ridsportförbundet
av Dag Nätterqvist

Mitt tålamod tryter i takt med onödiga hästskadors uppkomst. När läsaren har läst nedanstående artikel inses nog varför. Detta är en fortsättning av min skrivelse till Ridsportförbundets styrelse av den 2 september. Min Hemsidas läsare (idag närmare 35 000 besökare från i stort sett hela världen) ska kunna följa hur ledningen för svensk ridsport förvaltar hästar, ryttare och sporten speciellt i de avseenden där resultaten inte är
"självmarkerande" som nedslag, tid och avfallning (omkullridning). Denna "utläggning" på Hemsidan föregår mitt nästa drag. Den som läst mina skrivelser vet min avsikt.

Törnbotten 1999-09-23
Dag Nätterqvist VBF  GSR
 

 
Till Generalsekreteraren för Svenska Ridsportförbundet
Lars Hjalmarson

Mottagit Ditt brev från 1999-09-07 där Du skriver "att som tidigare meddelats kommer ärendet att behandlas den 14 september, på Djurskyddsutskottets sammanträde".

Jag har erhållit en skrivelse ( i brevform) från den 18 juni 1999, där Du meddelar att styrelsen vid sammanträde den 2 juni behandlat ärendet och beslutat överlämna skrivelserna till förbundets djurskyddsutskott, samt att Ni därefter skulle återkomma med dess utlåtande. Observera att denna skrivelse endast berör censur, mobbing mm. Vad har djurskyddsutskottet med detta att göra!?

Jag väntar fortfarande svar på denna skrivelse från den 18 februari!? 

Jag har till Styrelsen insänt ytterligare en skrivelse den 2 augusti där jag påtalar den bistra sanningen att Svenska Ridsportförbundets olika utbildningsenheter använder en "Ridlära" med grava felaktigheter avseende hästens anatomi, fysiologi och rörelselära. Jag framlägger där förslag till lösning. Jag väntar svar även på denna skrivelse!

Min sista skrivelse från den 2 september var riktad till Dig i Din egenskap av Generalsekreterare. Jag väntar svar även på denna skrivelse.

Eftesom jag har lagt ut våra "mellanhavande " på min Hemsida, som är synnerligen välbesökt, undgår ingen att inte bli väl granskad "under luppen". Jag brukar dock dröja något med "utläggningen" för att inga direkta "misstag" ska vålla onödigt felaktiga "helhetsbedömningar". Jag är inte förvånad ? men jag har inte fått något meddelande om den 14september, vilket måhända beror på kvaliteten av Din sekreterare.

Förbundets djurskyddsutskott har redan tidigare öppet deklarerat, att all utbildning av hästar och elever är helt riktig och korrekt och att inga fel ha begåtts. (Om jag inte har fel så finns detta även protokollfört). Den kan ju inte i likhet med andra "kappvändare" helt plötsligt ändra åsikt, även om detta vore det bästa både för hästar och elever. 

Jag vill ha svar på de frågor jag genom mina skrivelser har framfört och jag är inte lika tålmodig och försvarslös som hästen. 

Med vänlig hälsning
Törnbotten 1999-09-08
Dag Nätterqvist
 

 


Copyright: Dag Nätterqvist 1999
Till startsidan

Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst