ASVH:s riksutställning
artikel av Dag Nätterqvist


I Ridsport 16/1999 fanns en artikel "ASVH:s riksutställning i ny tappning". Där redogjordes för de olika bedömningsförfarandena med då erhållna poäng när de gällde treåriga hästar; observera treåriga hästar. Hästarna ska visa upp i löshoppning, vilket är perfekt. Här var det för mycket "trassel".

Därefter ska hästarna under ordinarie ryttare visa gångarterna. Här bör domarna kräva att hästarna obönhörligt gå med nacken högst och nosen väl framme, ty då först går hästen i egen balans. Vid detta tillfälle avsåg, vid ett flertal tillfällen, betygen mer ryttaren än hästen. Även här gäller tydligen fortfarande den "letteska " bedömningen.

 Nu visasades treåringarna under två helt främmande ryttare "beridare". Redan detta är ett prov i sig och där borde bedömningen vara slut. Men inte!!!

Nu kommer katastrofen! Dessa två "beridare" varav den ene, verkar vara "allrounder". Den andra, en ung dam, som är "dressyrryttare" och som tydligt visade att hon saknar kunskap och erfarenhet om hur treåringar ska gå. 

Låt oss draga en förlåtandes slöja över fortsättningen. Studera fotografierna (Ridsport 16/1999). Pina Colada under Olof Smith. Bra. Soleij under Pernilla André är redan knäckt och ser ut att gå en strålande framtid till mötes som dressyrhäst - i framvikt och på bogarna. Kommer även denna häst under en dressyrryttare "i ropet" att, som det nu oftast sker - tilldelas rekordhöga poäng? 

Att ASVH redan tidigt vill upptäcka "förmågor" är förståeligt - sättet kan däremot verkligen ifrågasättas! ASVH är att gratulera till att svenska uppfödare har lyckats få fram så många förnämliga hästar. Hästarna är tyvärr att beklaga då de tvingas framleva sin dagar med sådan utbildning.

Törnbotten 1999-09-04
Dag Nätterqvist VBF  GSR
 
 
 
 

 


Copyright: Dag Nätterqvist 1999
Till startsidan

Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst