Till Ann-Sofi Hjern
ang. artikel i Ridsport nr 23/99
av Dag Nätterqvist

Ann-Sofi Hjern

Några synpunkter på Din artikel från Elisabeth Lundhoms föredrag om dressyrfilosofi i Ridsport nr 23. 
Elisabeth Lundholms "sju K:n" gäller ju allmänt umgänge med alla djur - från burfåglar, kaniner, japanska dansmöss, hundar,katter, getter, kor och även hästar.

När man ser hur dressyrridningen bedrivs i dag finns det verkliga skäl att upplysa dess utövare om dessa grundläggande krav.

Kärlek till hästen är främst sättet att rida den kombinerat med avsikten vad ridningen leder till - för hästen.

Hur kan hon ha hon "mage " att tala om kunskap - när den gällande läroboken, Bo Tibblins bok Ridlära, är fylld grava felaktigheter i anatomiskt, fysiologiskt och kinétiskt sammanhang, vilka leder till en ridning som ofta resulterar i lidanden, skador och ofta utslagning. Är det Kunskap och Kärlek???

Jordbruksnämnden har efter min skrivelse, trots Ridsportförbundets motstånd, i sitt uttalade av den 10 maj 1999 fastslagit att det sätt på vilket gramantygeln oftast används - är ett brott mot djurskyddslagen. Trots det fortsätter gramatygeln sin färd genom ryttarvärldens "hästälskare" och med Ridsportförbundets goda minne. Är det Kärlek!!!???

Det sätt på vilket dagens "elitdressyrryttare" "arbetar sina hästar och som ofta leder till skador och utslagning ("framåt-nedår-syndromet") - Är det Kärlek??

Det blir således de två F:n (felen) mot de fem K:na.

När nu dressyrsporten övergått till att bli en kvinnosport så låt gärna "kvinnans list övergå mannens förstånd" - men låt inte något av könens bristande kunnighet gå ut över hästens hälsa.

Verbala och yviga fraser ger inget resultat. Även om viljan är god, nyttjar det aldrig att "göra rent" i en "färskvara" - om man inte först avlägsnar det ruttna. 

   Törnbotten 2000-01-07

   Dag Nätterqvist VBF GSR

PS
Studera min Hemsida - http://user.tninet.se/~vby441n - som på drygt ett år haft närmre 47.000 besök. Där kan Du följa alla mina artiklar och skrivelser från "Upprop" i Ridsport 1996 fram till mina skrivelser med svar i höst till: Idrottsministern, Skolministern och Jordbruksministern samt efter samråd med chefen för Djurskyddsenheten - en förnyad skrivelse till Jordbruksverket. Där finns en bok och ett 50-tal artiklar.
Du ska veta att denna skrivelse kommer att läggas ut på min Hemsida, med eller utan Ditt eventuella svar.
PS
 

 


Copyright: Dag Nätterqvist 2000
Till startsidan

Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst