Dressyrtränare
av Dag Nätterqvist

Till de som söker dressyrtränare

Ett stort antal läsare har frågat var de kan få hjälp med sin dressyrridning av tränare, som kan lära ut den klassiska dressyr som , som följer TRs bestämmelser = dressyr där huvudsyftet att dressera ­ inte "knäcka" hästen .

Före 1968 kunde man med gott samvete hänvisa till Ridskolan Strömsholm, Flyinge Hingstdepå eller till vissa etablerade dressyrryttare. Efter dessa institutioners och ryttares upphörande med aktiv tävlingsverksamhet har förståelsen och kunnandet i vad rör själva kärnpunkten av den klassisk dressyrridning helt försvunnit. Nu är det "marknaden", som styr ridsporten och inom dressyrridningen med dess abstrakta bedömningsformer kan resultaten "riktas" ganska godtyckligt. 

Efter ha sett resultatet av "marknadens stora" dressyrtränare, vet jag i dag endast 4 jag skulle anförtro hästar åt. Två vill ej namnges. Mobbing!? Måhända finns det fler. Jag kan endast uppge namn på de personer jag med säkerhet vet, att de ha rätt kunnighet och den rätta känslan för hästen. 

Craig Stevens 
Kurser:

  • Uppsala Kontaktperson Bea Magnusson 018/38 71 38, 070/810 53 12
  • Eskilstuna el Stockholm   Madeleine Forsgren , Stenbro 
  • Östersund och Ås  Kontaktperson Katarina Östberg 0642/20403
  • Luleå eller Kalix Kontaktperson Karina Sundström  0920/69560 el Stenbro
  • Bysala, Kolsva Kontaktperson Lola Falk 0222/ 33058 el Stenbro
Ytterligare upplysningar lämnas av Madeleine Forsgren / Stenbro 
016/359130 
 
Leif-Erik Törnblom 
Adr: Jakobslund, Ljungsbro, 013-621 83, 0706-81 00 07, tar emot elever och hästar året runt. 
Mer om Leif Erik och hans verksamhet finner ni på http://www.jakobslund.se/

Lycka till!Copyright: Dag Dadde Nätterqvist 1999
Till startsidan