Brev till Generalsekreteraren förSvenska Ridsportförbundet
av Dag Nätterqvist
Törnbotten 2000-01-22 

Till Generalsekreteraren för Svenska Ridsportförbundet.

Lars Hjalmarson

Trots mina påstötningar har jag efter 11 månader ännu inte fått något svar på mina  skrivelser. Min lilla list med att koppla in Tessie Sjöstedt lyckades över all förväntan - Du gick rakt in  i fällan. Det verkar som om Tessie skrev under ett svar som du redan skrivit ut. 

Tessies mail till mig var avsänt 19 januari 14:10

Överst på Tessies mail står nämligen:

------ Ursprungligt meddelande-----

Från: Lars Hjalmarson

Skickat: den 18 januari 20000 17:24

Till: Tessie Sjöstedt

Ämne: SV: Är detta svar till Dadde OK? 

Hon får stå med skammen, som borde belasta Dig. Inte en siffra rätt!

Det hade varit naturligare, om Tessie fått göra ett utkast som hon förelagt Dig med frågan:  "Duger det"? Kanske även klokare!?!

Klokast hade varit att Ni först läst min Hemsida, ty där finns redogjort för vad som skett  från slutet av 1996 till dags dato.

Jag förstår genom detta varför Du blev vald till Generalsekreterare i Svenska Ridsportförbundet.

Din hjärna måtte ha varit inställd på den panik som vållades på förbundet efter min första  skrivelse till Jordbruksverket 1998-03-20 och som var orsaken till L Rådbergs artikel i  Ridsport 10/98 och som jag ej fick bemöta (Läs Hästen 5/98). Allt detta framgår även av  min artikel på min Hemsida från oktober -98.

"Fas 2" har nu inletts genom min skrivelse till Jordbruksverket 1999-11-18

Du är säker rätt man för att bygga upp ett stort, fint och dyrt "skal", som gagnar många människor, vilka ofta gör allt för att sko sig själva.

Jag tvivlar på, att Du har förmågan att fylla det med några eller något som gagna(-r) -  speciellt dagens dressyrhästar - som gå tills de bli halta eller stupa.

Till detta krävs nämligen en sakkunnig ledning samt kunniga, erfarna och omutliga  dressyrdomare. Detta är dagens stora bristvara. 

Fortfarande tacksam för svar på mina skrivelser!

Med vänlig hälsning

Dag Nätterqvist VBF GSR 

 

 Copyright: Dag Nätterqvist 2000

Till startsidan


 Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst