Till Idrottsminister Ulrika Messing
av Dag Nätterqvist


Jag vill med denna skrivelse uppmärksamma Idrottsministern på den förändring till det sämre som skett inom svensk ridsport under de senaste decennierna med en tydlig acceleration under 90-talet. 

Den gedigna kunskap och erfarenhet som fanns vid den tid då hästen var ett nyttodjur krävde att den utbildades och tränades för att den skulle hålla i 20 år eller mer. Då var det ett axiom att den positivt uppbyggande ridningen grundade sig på en korrekt uppfattning om hur hästen fungerar. En naturlig utveckling var därför att all ridutbildning ständigt följde den veterinärmedicinska forskning som rörde hästens anatomi, fysiologi och därav betingad kinetik. Svenska Arméns Ridinstruktion från 1940 och Tävlingsreglementet bygger sina anvisningar på denna veterinärmedicinska grund. 

Jag har i Hästjournalen nr 8-11/1997 skrivit en artikelserie, "Den naturliga vägen till harmoni", där jag bl.a. visar den anatomiska riktigheten av bestämmelserna i Svenska Arméns Ridinstruktion från 1940 och TR.

Om denna serie skriver professorn i anatomi och histologi vid SLU, S Drevemo följande : "Det går inte att ifrågasätta den anatomiska riktigheten i det som har presenterats, men jag kan inte uttala mig om det ridmässiga, eftersom jag inte själv är någon ryttare."

Det ridmässiga är däremot jag, såsom ryttare, tränare och f.d. lärare vid Arméns Rid- och Körskola på Strömsholm med en gedigen utbildning bakom mig, skickad att uttala mig om. Jag har engagerat mig i denna fråga främst ur jurskyddssynpunkt för att hästarna inte ska utsättas för onödiga skador och lidande, men även för att hästarna kan prestera bättre om de rids på det rätta sättet.

Svenska Ridsportförbundet har anammat ett från utlandet emanerat nytt ridsätt (ridlära), vilket bygger på en ånyo återkommande felaktig uppfattning om hästens anatomi, fysiologi och rörelselära och därmed även till en felaktig uppfattning om hästens ryggverksamhet. Ridning enligt denna nya ridlära orsakar ånyo rygg- och frambensskador hos hästen. Via ridskolor, träningar och nya böcker har det tyvärr spridit sig till så gott som alla ridsportdiscipliner. 

Denna spridning skulle inte kunna föregå om inte de svenska hästarna i huvudsak var sporthästar - vars hållbarhet, livslängd och livslust inte verkar vara särskilt intressant. 

För mer information om detta hänvisar jag till min hemsida: http://user.tninet.se/~vby441n, där jag påtalar problemen. Jag står givetvis också till förfogande med annan kompletterande information om så önskas. 
Tel. 0485-352 22. E-post: dadde@ebox.tninet.se

Jag har sedan 1996 publicerat ett flertal artiklar i frågan för att få de ansvariga inom Svenska Ridsportförbundet att förstå innebörden och konsekvenserna av det felaktiga ridsätt som tydligast förekommer inom dressyrsporten. Jag har också anmält det nya ridsättet till Jordbruksverket, vilket utreder frågan ur djurskyddssynpunkt. 

Jag hoppas att Idrottsministern vidtager de åtgärder som krävs för att sport med hästar ej ska gå ut över hästars både kroppsliga och mentala hälsa utan ska återföras till att bli riktigare, sundare och värdigare och därmed också på sikt mer framgångsrik. 

Med vänlig hälsning 
Törnbotten 1999-11-19
Dag Nätterqvist 

Telefon: 0485/ 35 222
Adress: Törnbotten
386 90 Färjestaden

 


Copyright: Dag Nätterqvist 1999
Till startsidan

Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst