"Med känsla för hästar"
artikel av Dag Nätterqvist


En film om hästar, cowboys och västernridning - om både ny och gammal hästkunskap - som visades i TV 1 1999-01-09, var måhända det bästa, som någonsin visats och framför allt sagts om ridning i svensk TV - vilket måhända inte säger så mycket.

För människor i min ålder, med gedigen militär beriden bakgrund och med erfarenhet av verksamheten vid remontdepåerna (där tre-åringarna "hanterades" av hästkarlar") och som utbildats av de forna "stora elefanterna" var det som visades endast ett koncentrat av gammal hästkunskap som i amerikansk tappning kallas för Natural Horsemanship

För alla dem som läst min Hemsida var allt det som sades och visades endast gammal skåpmat i förkortad version, där den enda skillnaden är språket. 

Även det som sägs i Svenska Arméns Ridinstruktion från 1940, Lars Lithanders bok "Dressyrridning och hoppning" och W Müselers bok Ridlära blev här även praktiskt åskådliggjort och bestyrkt.

Detta är ett gott betyg på de amerikanska representanter Craig Stevens och Curt Pate, som olika svenska idealister och hästvänner valt ut, för att komma hit och ersätta det infantila och hästfientliga  skräckvälde, som inte minst dressyrridningens "elit" utsätter hästarna för - med skador som följd.

I filmen visades även prov på olika former av "dressyrtävling" enligt amerikansk tradition - western-ridning.

Där förekommer tydligen en tävlingsgren där hästen ska röra sig med relativt låg nacke (halsen i ett mer vågrätt läge) och detta i hela dagar, ofta med avbrott av snabba ruscher för infångandet av olika "utbrytare". 

Hur kan dessa hästar hålla? De gå ju i framvikt? Svaret är enkelt.

Alla hästar rör sig normalt i vissa framvikt. När ryttaren kommer på ökas denna framvikt. Förståelse, kunskap och korrekt arbete utvecklar hans muskulatur, säkerställer hans balans och skapar därigenom större bärighet. 

Jag skulle välja ut en häst - utan utpräglad resning, lämplig gång och mentalitet - och rida den på ett korrekt sätt, vilket resulterar i att hästen själv väljer hur han på bästa sätt ska använda sin kropp. Detta resulterar i välutvecklad muskulatur - bra balans, och ökad bärighet - där nacken, utan att bli speciellt hög - kommer att bli något högre - och fortfarande är halsens högst punkt.

Samma logik används för att få fram en lämplig dressyrhäst: "Välj ut en häst med bra resning och lämplig mentalitet och gång och rid honom korrekt" . Eftersom han är byggd för samling har han även lätt för att utföra den.

Tala om för hästen vad Du önskar att han ska göra. Han vet själv hur han ska göra det.

Jag har sysslat så länge med hästar att jag lärt mig: "Det viktigaste är inte att veta vad man ska göra - det är oftare viktigare att veta vad man inte ska göra. Hästen vet oftast  hur det ska göras."

Kom ihåg en av mina grundregler: "Hästens anlag skapas vid befruktningen. Den skicklige dressören förstör minst - den dålige förstör mest."

Det visades även prov på dressyr enligt mer europeisk tradition (Craig Stevens och B Branderup). Till skillnad från "dagens dressyrhästar" gick hästarna genomgående även här på det sätt som TR bestämmer - lydiga och för mycket lätta hjälper i fullständig balans och med den bärighet som krävdes. 

Det är bara att konstatera att "westernekipage" verka bedömas efter hästens lydnad - medan vid dagens "dressyrtävlingar" - bedöms ekipagen efter hästens medfödda yttre egenskaper. 

Det är ett "ödets ironi" att djurförsäkrings AB Agria sponsrar en ridning som framkallar onödiga skador på hästarna. De borde måhända istället sponsra de privatpersoner som med stora kostnader tar hit kvalificerad personal från Amerika för att återupprätta den hästkunskap, som en gång gjorde Sverige till en ledande nation i detta avseende.

Jag tror att det bästa för hästen vore att all "grundutbildning" återgår till det tidigare, som anges i Svenska Arméns Ridinstruktion eller med det lite modernare uttrycket Natural Horsemanship som nu synes vara ganska väl utbrett och som jag tror passar både hästars och unga människors (speciellt flickors) sinnelag!? 

De som ej ha detta sinnelag - få lära sig. 

Konstruera lämpliga tävlingar i NHS som utgör det gröna kortet för att få starta i andra nu traditionella tävlingar. 

Detta kommer förmodligen även ha till följd att hästens utbildning kommer ta den tid i anspråk som hästen kräver - strunt i marknadens krav.

Törnbotten 2000-01-12

Dag Nätterqvist VBF GSR
 

 


Copyright: Dag Nätterqvist 2000
Till startsidan

Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst