Hemsidans bok
Kap 5.Tygelhjälper - principer
av Dag Nätterqvist

 

Ryttaren behöver något hjälpmedel (hjälp) för att bestämma riktning och hastighet (tempo) i avseende på att det inte går onödigt fort. Av naturliga skäl har det därför skapats en förbindelselänk (tyglar) från ryttarens hand till hästens nos, som möjliggör att en förhållning verkar minskande på tempot. När hästen minskat till önskat tempo kommer en eftergift som då verkar som belöning. En ökning av framåtdrivande hjälper med samtidig eftergift ökar tempot. Spelet mellan dessa hjälper är halvhaltens idé. 

Genom att föra (leda) nosen åt önskad ny riktning - med samtidig viktförflyttning - verkar detta som en vägledning för önskad ny riktning. En eftergift när den nya riktningen uppnåtts innebär - det räcker - och är samtidigt en belöning till hästen. Tyglarna fäster i nospartiet medelst en grimma (hackamore) eller genom betsel. Nuförtiden finns dessa av mycket skiftande slag och för olika ändamål. 

Tyglarna är till för att anvisa riktning och tempo. Betslingen är till för att underlätta, att detta sker på ett för hästen och ridningen så gynnsamt sätt som möjligt.

På en rak häst kan en förhållning, som med nosen väl framme höjer hästens huvud i vertikalplanet innebära stor förändring av hästens balans - samling. Detta behandlas mer i kapitlet om praktisk ridning.

Lämplig styrka av förbindelsen mellan ryttarens hand och hästens mun (nos) kan vara  med ungefär samma styrka som de unga nyförälskade hålla varandra i handen under biobesöket och med samma ändamål - kroppslig och själslig kontakt. Det är de små förändringarna som hästen uppfattar och som ger stora resultat.

Det ovan sagda är måhända det viktigaste och samtidigt det svåraste inom klassisk ridning och är det, som skiljer ridkonst från den våldsridning, som från visst håll skapats under de senaste decennierna och där man använder tyglarna som medel till att "knäcka" hästen och skapa form. 

Detta är måhända avslutningen av "Grunder och principer inom ridningen" och innebär för ryttaren: "Kunskap, förståelse för hästens problem, stadig sits , lätta händer och en stark vilja". 

Läs ånyo "Den naturliga vägen till Harmoni" del 3.

Törnbotten 1999-01-20
Dag Nätterqvist  VBF  GSR

Till föregående kapitel | Till nästa kapitel


Copyright: Dag Nätterqvist 1998
Till startsidan

Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst