Hemsidans bok
Kap 5b. Eftergiften
av Dag Nätterqvist

 

Vid ridning talas det mycket ofta om vikten av eftergift i halsen för ryttarens hand. I dag verkar det vanligaste sättet, för att erhålla denna eftergift, vara att ryttarna använda gramantygel. Till och med "Icke ryttare" kan tycka, att det synes vara ett bra sätt för att få hästen att sluta slå med huvudet. 

Det stämmer till vissa delar, men ryttaren undviker "pudelns kärna" och skapar en falsk bild av eftergift. En eftergift, som medför vissa negativa följdverkningar och som innebär, att hästen inte blir ridbar i vissa viktiga sammanhang. Detta framkommer främst vid dressyrridning men i vissa sammanhang även vid hoppning om inte hästen av andra skäl, själv "fixerar" sin hals och sitt huvud när han ser hindret.

Den korrekta "eftergiften" ska ske i halsens främsta del, nacken, och är en rörlighet mellan hästens kranium och andra halskotan (axiskotan) - samma plats och samma rörlighet, som kommer till användning när ryttaren ställer sin häst. Studera noga min serie "Den naturliga vägen till harmoni".

Handens höjd är synnerligen viktig och beror på hästens byggnad och sätt att bära huvud och hals under rörelse. Detta för att i möjligaste mån säkerställa, att hästens eftergift sker i halsens övre del och nacken. Den erfarne vet detta och vill därför ofta se hästen i frihet under rörelse. Det är bl.a. orsaken till att jag alltid först låter eleverna rida i "träningsoverallen", ty då ser jag var och hur hästen normalt vill hålla sitt huvud. Dra då en vågrät linje från hästens mun och bakåt. Någonstans på denna linje är handens rätta plats. På vissa hästar något högre - på vissa något lägre. Där linjen skär halsens överlinje (vid eller framför lansmärket) är handens plats vid den lätta sitsen. Någonstans på linjens förlängning är platsen för ryttarens hand vid den lodräta sitsen. Tygellängden ska vara så avpassad, att ryttaren kan ge såväl eftergifter som göra förhållningar utan att behöva ändra överlivets ställning. (OBS. I lätt sits kan ryttaren göra förhållningen (hålla tempot) genom att med den "mjuka sidans" hand trycka uppifrån mot halsens översida och göra förhållningen (hålla kvar tempot) med den starka sidans tygel).

Det finns många skäl till hästens ovilja att låta sig ställas. När hästen i frihet vill se i en ny riktning, böjer han halsen, håller huvudet på det sätt han vill och tittar. Han kan t.o.m. flytta hela kroppen. Hästen begriper inte vad ryttaren överhuvudtaget menar, Han blir då orolig och kämpar emot och vill helst fly undan det hela - detta i allra högsta grad - då oftast varken ryttaren eller hans händer verka veta vad de ska göra. 

Detta är orsaken till, att den erfarne dressören först till fots, på stället, med sina händer (sin hand) med understöd av den lugnande rösten och klappar (strykningar) får hästen med hjälp av tygeln att "titta" åt olika håll genom att endast vrida huvudet i nacken. Efterhand görs detta av ryttaren med understöd av dressören för att till slut endast ske genom ryttarens inverkan och under dressörens överinseende.

Personligen gör jag detta samtidigt som jag säger "Titta höger". "Titta vänster". "Titta rakt fram". Det är oftast det konsekventa handlandet, lugnet, tonfallet och handlaget som får hästen att bli lugn, "mänsklig" och "talbar". Ryttaren bör själv ofta massera särskilt nackmuskulaturen, ty i muskelfästena verkar massagen alltid bäst och på den platsen kommer ryttaren "närmast" sin häst.

Vetskapen om att nacken är platsen för eftergiften har, på grund av sin hävstångsverkan, lett till konstruktion och användning av kandar, stänger av olika slag och hackamore av olika slag.

Kom ständigt ihåg att korrekt eftergift inte ska begäras för tidigt. Det gäller för instruktören att göra en individuell och korrekt bedömning och tillse att varje häst "invigs" vid rätt tidpunkt och på ett "personligt" och riktig sätt.

Törnbotten 1999-04-04
Dag Nätterqvist VBF GSR

PS
Den dressör som av någon oförklarlig anledning måste utbilda en häst, som hela tiden vill titta ryttaren i ögonen , använder med fördel en "fast martingal".
DS

Till föregående kapitel | Till nästa kapitel


Copyright: Dag Nätterqvist 1998
Till startsidan

Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst