Hemsidans bok
Kap 8. del A Dressyrtävling
av Dag Nätterqvist

 

Den dressyrutbildning, jag avhandlar i denna bok, är den , vars resultat avses i Tävlingsreglementet för dressyr (TR) och vars krav även innebär ett sätt att rida (utbilda) som även stärker hästens fysik. Även om målsättningen för den dressyrridningen skiljer sig från de gamla ridinstituternas utbildning i "högre skolan" och i "skolor ovan jord", så förenas de i sättet att bedriva utbildningen. Bägge kräver en utbildningsmetodik, som på naturlig väg och med hänsyn till hästens anatomi och mentalitet eftersträva fullända harmoni mellan ryttare och häst.

Den dressyrridning, som bedrivits under de senaste decennierna skiljer sig högst väsentligt från detta och från det, som avses i TR. Dess främsta målsättning är att populärisera dressyrridning, "dra publik" och genom sin förenkling "dra många utövare". Till hästens bästa i detta avseende tas ingen hänsyn. Dess utbildningsmetodik är: "För att få hästen att röra sig i en för hästen onaturlig och stereotyp form är alla medel tillåtna. Att hästen vid tävling bibehåller denna form är ett tecken på högsta grad av dressyrkonst." Jag lämnar nu denna form av verksamhet därhän.

Den dressyrridning som avses i Tävlingsreglementet för dressyr (TR) beskrivs på ett utomordentligt sätt i Lars Lithanders bok Dressyrridning och hoppning, väl understött av det som finns att läsa i Svenska Arméns Ridinstruktion samt i min artikelserie "Den naturliga vägen till Harmoni". De som önska få ut mer av sin dressyr kan läsa dessa böcker som vägledning
och undvika de böcker som skrivits under de senaste 30 åren och där grundidéerna skiljer sig från de nu nämnda böckerna. 

Jag kan aldrig skriva något bättre än det som finns att läsa i dessa böcker. Det jag hittills skrivit, är en bra grund för fortsatta studier av förordad litteratur. Måhända har jag dessutom större erfarenheter att reparera de hästar, som utsatts för all den "misshandel" som på "elitnivå" sker i dag och som aldrig förekom tidigare. Möjligen kan jag även omvända någon, som varit inne på fel väg. Inte på grund av skicklighet - utan på grund att jag själv varit inne på de flesta vägar, vilka inte leda till Rom. 

Till föregående kapitel | Till nästa kapitel


Copyright: Dag Nätterqvist 1999
Till startsidan

Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst