"Klockan klämtar för Dig" eller "Jag mår illa"
artikel av Dag Nätterqvist


"Facktidskriften" Ridsports dressyrskribent ,Wivecka Schenholm, beskriver våra dressyrryttares "fantastiskt fina uppvisningar" och som bevis för detta, låter hon införa olika fotografier av vederbörande. De flesta av de fotografier, som införs i Ridsport, (i nr 18/99 var det Pether Markne på Flyinge Amiral), som bevis för uppvisningens höga standard - är i stället tydliga bevis på tränares, domares och tidningsskribenterna låga standard och okunnighet om TRs bestämmelser och innebörden av dessa.

Jag förstår, att Pether Markne valt Magnus Ugglas musik till sin kürridning.. Jag föreslår att alla dressyrryttare gör sammaledes och då tar Ugglas komposition "Jag mår illa , jag mår illa" ty då rimmar musiken med vad hästen känner och åskådarna ser.

Det jag på 70-talet skymtade och som föranledde mina varningar i dåtidens Ridsport har i dag förstorats som genom ett kraftigt förstoringsglas och "uppammas" och sprids nu som cancersvulster genom dagens Ridsports kvasiskribenter. 

Början till min Hemsida startade redan på 70-talet genom mina tankar. Den förstärktes  då jag i facktidskriften Hästjournalen från oktober 97
till mars 98 skrev min artikelserie om klassisk ridning - "Den naturliga vägen till harmoni", som var starten på min egentliga Hemsida och är orsaken till, att den ligger främst på min Hemsida.

För den läskunnige och tänkande - säger den allt! Varje mening har sin avsikt och varje ord har sin betydelse.

Den beskriver genom sin "geniala" enkelhet själva ridningens anatomi, fysiologi, rörelsemekanik och mentalitet och är förmodligen den första
offentliga "avhandling" , som bevisar riktigheten av det som sägs i bl.a. Svenska Arméns Ridinstruktion från 1940, i Lars Lithanders bok
Dressyrridning och Hoppning samt i W. Müselers bok Ridlära.

Serien bevisar även de felaktigheter, som tydligt framgår i Bo Tibblins bok Ridlära [vilken jag dömde ut i min recensssion i Hästjournalen (1/98)] och vars idéer vid olika tidpunkter och på olika platser framförs av "elitryttare" och av Svenska Ridsportförbundets dressyrhierarki - till 
vissa personers ("marknadens" ) fromma - men till fördärv för hästars hälsa och även till ridkonstens död.

Jag har nu på min Hemsida framfört det viktigaste och det mesta av det som omfattar den klassiska ridningens (för hästens bästa) grundidéer. 
Därför vill jag, i det som omfattar den klassiska ridningens grundidéer, sluta - som jag började - med min artikelserie om klassisk ridning.

Törnbotten 1999-09-26
Dag Nätterqvist VBF  GSR 


"Den naturliga vägen till harmoni"

    • artikel 1 - Hästens kroppsbyggnad: Skelettet
    • artikel 2 - Hästens kroppsbyggnad: Muskulaturen
    • artikel 3 - Skillnaden mellan klassisk ridkonst och dagens sätt att rida

    • artikel 4 - Dagens dressyrtävling - vad döms?
Tillbaka upp på denna sida
 


Copyright: Dag Nätterqvist 1999
Till startsidan

Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst