Läsarbrev
med kommentar av Dag Nätterqvist


 
Till Dadde! 
Först en kort fråga; har Craig Stevens inga "clinics" i Väst-Sverige? Det verkar som om vi i Väst Sverige varken får ta del av C.S eller Bent Branderup?!?!?!? Eller är det så att det finns ett större motstånd här? Är det ingen som vill åta sig att organisera detta? Då gör jag gärna det!! 

Det är verkligen upplyftande att ha hittat din sida - jag har för lång tid sedan "anammat" dina åsikter samt hade under många år haft Din artikelserie från Ridsport "Hopphästens träning" som min egen ridlärobok. Efter denna "bok" red jag mina hästar och instruerade mina adepter på ridskolan. 

Min bakgrund är att jag är uppväxt hos ryttmästare Silckerodt i Örebro; gått RIK 1 på Strömsholm och är numera auktoriserad dressyrdomare. Har varit ridlärare och ridskolechef i 15 år, men har sedan 2 år gett upp detta - dels pga samarbetssvårigheter med styrelse och dels "utbrändhet". Mitt intresse för dressyr och hästar har jag däremot fått tillbaka, men satsar all tid och kraft åt mina barns ponnies samt till att döma dressyr, då jag anser att DÄR kan jag genom mina kommentarer och betyg verkligen lyckas framföra min syn på ridningen. Visserligen blir inte alla ryttare så glada, men jag känner mig nöjd över att kunna "sprida" lite kunskap/åsikter och kanske någon gång få en förändring till stånd inom dressyren/domeriet. 
 
Det tråkiga i sammanhanget är att det är svårt att rekrytera nya elever! Jag har som krav, att de ska kunna rida RAKT utan att "hänga i staketet"; kunna styra, bestäma tempo etc. Detta accepterar inte många ryttare, utan de byter instruktör efter ett tag därför att de "vill mera" och vill "komma nån`vart`" (ryttarnas ord) Besvikelsen från mina sida är stor - hade hoppats att det skulle vara MÅNGA som vill ha privat lektioner och dressyrträningar, men icke..... VAR ska man få tag i dessa elever? Trodde att det faktiskt skulle gå att åtminstone till 1/4 livnära sig på att ge lektioner och hålla dressyr träningar!? Det tråkiga är ju, som du också påpekat, att man nästan blir utfryst och mobbad som instruktör och domare. Hoppas få nya krafter att fortsätta kämpa - genom att Din sida existerar!!! 

Hälsningar NN 
 
 


Bästa NN 

Det är ledsamt att läsa Ditt brev. Det är ingen tröst men Du ska veta att Du bara är en av de hundratals övriga som skrivit och berättat liknade. Det är än mer skrämmande att detta sker i ett land där staten satsat miljoner kronor för att något sådant inte ska kunna uppstå. Du behöver bara på min Hemsida (som på ett år haft 35 000 besökare) följa upp vad som sker - eller snarare vad som inte sker -från Svenska Ridsportförbundets sida i dessa avseende.Handlingsförlamning!!! Deras kunskaper verkar enbart ligga på det administrativa planet. 

Det viktigaste är alltid för vissa människor att lokalerna är fina. Vad som lärs ut i dem är ganska egalt.Stackars hästar. Från Väst-Sverige kommer de stora "halskrökningsidéerna" med dess förkämparoch "tillverkare", bl.a. Bo Tibblin, som med sin bok Ridlära fått "halskrökningen" att som en cancersvulst sprida sig i landet. Under sina aktiva tid tillhörde dessa dressyrryttare den skara, som när dressyr domarna var duktiga, föll på eget grepp. De nådde aldrig eliten - idag är vissa av dem domare!!! Alla dessa ha givetvis svårt att fördöma något, som de under stor del av sitt liv så tydligt förfäktat och som fått ridkonsten att närmast påminna om ett "utövande av våld". "Sent (för sent) ska syndaren vakna". 

Detta brevs innehåll på Hemsidan gör måhända att Du får kontakter och hjälp. Läs min Hemsida "Dressyrtränare" 990317. Den tyske ryttmästaren Silkerodt var utbildad enligt den korrekta "tyska skolan" och krävde den korrekta formen. Min artikelserie omfattade den korrekta ridningens överflyttande till hoppning med en lite personlig touche.  Mitt råd till Dig blir samma som Sven Duva fick vid slaget om Virta bro: "Håll ut! Håll ut! Håll ut en stund ännu! - Släpp ingen djävul över bron." Lär Dina barn och de som vill ha den - sanningen! Hästen blir då alltid belönad. Förr eller senare bli även vissa sanningsälskare belönade. 

Törnbotten 1999-09-23 
Dag Nätterqvist VBF  GSR   

 


Copyright: Dag Nätterqvist 1999
Till startsidan

Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst