Ridsport Special
eller
Ett sällsamt mellanspel
av Dag Nätterqvist

 
Efter många läsares  uppmaning, har jag nu i Ridsport Special 2/98, med stort intresse och förundran,  läst  artikeln om överste von Ziegner. Tidskriften Ridsport  anser tydligen,  att von Ziegner är så exceptionellt skicklig, kunnig och  tillförlitlig , att han är värd denna framskjutna plats i "Lyxupplagan". Jag instämmer till fullo -  om han sagt det som är skrivet.
 
Han är visserligen 4 år äldre än jag och adlig - men vi ha gått i exakt samma skola när det gäller idéerna,  synen på och utförandet av ridning och utbildning av hästen. Måhända har jag haft förmånen att ha haft skickligare och mer skolade lärare eftersom dessa även var utbildade i den franska skolan.

Han har blivit  lärd  allt det jag fått lära mig och som jag  sökt lära ut till andra i  över 50 år. 

Allt vad han framför i artikeln,  har jag sagt och skrivit i över 20 år, vilket är lätt att konstatera genom att läsa alla mina artiklar i Hästen, Ridsport, Hästjournalen och på min Hemsida.
Han använder sig t.o.m. av mitt  "Utbildningsträd", som jag, i min enfald, trodde var uppfunnet av mig för 30 år sedan. Men - inget är nytt under solen.

Skillnaderna ligger nog mest i kvaliteten av den jord i vilken guldkornen fallit. 

Till min glädje inser jag, att detta innebär,   att just genom denna artikel har tidskriften Ridsport  lanserat en man, som ger mig 100% rätt i alla de frågor där  jag haft en avvikande mening gentemot dagens dressyransvariga. 

Detta kan tydas som  att även Ridsport nu inser, att E Lette , B Tibblin med undersåtar genom sina uttalanden, böcker , artiklar, dömande  och ridning i dessa frågor har  fel.

De  ha endast bevisat sanningen av Hitlers uttalande "Ju större lögner man framför - desto fler tror på dem".

Törnbotten  1999-01-15
Dag Nätterqvist              VBF    GSR
 

PS
Jag läste i samma tidskrift sagan om Walk on Top, vilket  innebär, att  jag nu helt förstår orsakerna till hans fina uppvisning i Atlanta, där ryttarinnan ej hann "förbereda" honom tillräckligt (på grund av något olycksöde)  och de grava fel hästen visar idag vid alla samlande rörelser trots  alla år av "förberedelser".  Åter bevisas "Det som göms i snö kommer upp i tö och vad som luktar  när man "tar bort silkespappret".   
DS

 Copyright: Dag Nätterqvist 1998
Till startsidan

Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst