"Sakkunnighet på regeringsnivå"
av Dag Nätterqvist

På min Hemsida 22 november orienterade jag läsarna om att jag bl.a. skickat nedanstående skrivelse till Skolministern där jag orienterade om felaktigheter i skollitteraturen i avseende på häst- och ridverksamhet. 
 
Till Skolminister Ingegerd Wärnersson 

Jag vill med denna skrivelse uppmärksamma Skolministern att den utbildning i hästkännedom och ridning som förekommer vid landets gymnasie- och högskolor använder sig av en felaktig lära om hästens anatomi, fysiologi och kinetik. Detta är förmodligen ej Skolministerns avsikt. 

Felaktigheterna, vilka emanera från utlandet och framförs bl.a. i Bo Tibblins bok "Ridlära", innebär i korthet att hästen utbildas och tränas enligt en ny och felaktig uppfattning om hästens anatomi och därmed sammanhängande felaktig ryggverksamhet. Detta har skapat ett nytt ridsätt med bristande balans hos ekipagen som tyvärr har spridit sig till så gott som alla ridsportdiscipliner, och som tyvärr också leder till en ökning av onödiga skador hos hästarna. 

Jag har sedan 1996 publicerat ett flertal artiklar i frågan för att få de ansvariga inom Svenska Ridsportförbundet att förstå innebörden och konsekvenserna av det felaktiga ridsättet. 

Jag har nu också anmält ridsättet till Jordbruksverket, vilket utreder frågan ur djurskyddssynpunkt. 

För mer information om detta hänvisar jag till min hemsida - http://user.tninet.se/~vby441n -, där jag påtalar problemen. Jag står givetvis också till förfogande med annan kompletterande information om så önskas. Tel. 0485-352 22. E-post:  dadde@ebox.tninet.se

Jag hoppas att Skolministern vidtager de åtgärder som krävs för att utbildningen, vid våra läroanstalter ska grunda sig på en korrekt, välrenommerad och beprövad lära om hästens anatomi, fysiologi och kinetik och att denna lära ska ligga fast tills nya veterinärmedicinska upptäckter görs, vilka kan komma att kräva ett "nytänkande". 

Med vänlig hälsning 
Törnbotten 1999-11-17 
Dag Nätterqvist 

Telefon: 0485/ 35 222
Adress: Törnbotten 
386 90 Färjestaden


Den 24 november erhöll jag följande svar från Skolministerns kansli:

 
1999/8545
Hej och tack för e-brevet. Skolministern kan tyvärr inte besvara all e-post personligen. Jag får på skolministerns vägnar tacka för synpunkter på träning av hästen med konsekvenser för hästens hälsa. 

Med vänlig hälsning
Pia Edin
Sakkunnig


Jag avsände omedelbart följande: 
 

Till Skolminister Ingegerd Wärnersson

1999/8545

Att Skolministern personligen ej kan besvara all e-post inser jag till fullo. Däremot är jag mycket förvånad över att Skolminister överlåter ärendet på en ­ enligt henne själv "sakkunnig" ­ men tydligt icke läskunnig medarbetare.

Min skrivelse till Skolministern hade inget med ridning att göra. Jag fäste endast Skolministern uppmärksamhet på att inom Skolministerns ansvarsdomäner bedrivs undervisningen med tydligt felaktig yrkeslitteratur. 

Jag hoppas att Skolministern vidtager de åtgärder som krävs för att utbildningen, vid våra läroanstalter ska grunda sig på en korrekt, välrenommerad och beprövad lära om hästens anatomi, fysiologi och kinetik och att denna lära ska ligga fast tills nya veterinärmedicinska upptäckter görs, vilka kan komma att kräva ett "nytänkande". 

Med vänlig hälsning

Törnbotten 1999-11-24

Dag NätterqvistCopyright: Dag Nätterqvist 1999
Till startsidan

Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst