Till skolminister Ingegerd Wärnersson
av Dag Nätterqvist

1999/8545

Jag har till Skolministern 1999-11-17 insänt en skrivelse angående den häst- och ridlitteratur som användes vid undervisningen vid offentliga skolor och där grava felaktigheter förekommer. Jag erhöll ett svar med ett innehåll, som vittnade om att vederbörande ej förstått vad jag menat.

Detta föranledde mig att ånyo insända en skrivelse 1999-11-24. Då jag inte erhållit något svar på denna, förmodar jag att den kommit bort i hanteringen.

Jag ställer nu en fråga som jag önskar få besvarad.

Anser Skolministern, att litteratur med grava felaktigheter som rör hästens anatomi, fysiologi och kinetik ska få användas vid den hippologiska utbildningen, som bedrives vid offentliga skolor? 

Med vänlig hälsning

Törnbotten 2000-01-09

Dag Nätterqvist 
 

 

 Copyright: Dag Nätterqvist 2000

Till startsidan


 Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst