Svar från Tessie Sjöstedt
ankom till Dag Nätterqvist00-01-19


Hej Dadde!  God fortsättning på det nya millenniet.  Du sände en skrivelse till Svenska Ridsportförbundet. Samma inlaga gick  till Jordbruksverket för yttrande. Jordbruksverket har  kommit med ett långt, utförligt och seriöst svar. Frågan har därefter behandlats av vårt djurskyddsutskott som menar att i och med Jordbruksverkets skrivelse får frågan anses besvarad.

Din fråga har dessförinnan under lång tid debatterats i Tidningen Ridsport   och andra tidningar. I Ridsport avslutades debatten med ett utförligt svar där bl a Lennart Rådberg, medlem av djurskyddsutskottet, och Lars  Hjalmarson, var generalsekreterare, uttalade sig. Med detta anser vi debatten i denna fråga avslutad.

Det står dig givetvis fritt att fortsätta pa din hemsida, men vårt  djurskyddsutskott som för Förbundets räkning behandlat frågan anser att den är väl utredd. Givetvis kommer Ridsportförbundet att verka för att den forskning som Jordbruksverket föreslår kan komma till stånd.

Med vänliga hälsningar  Tessie Sjöstedt

 

Till startsidan


 Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst