Brev 2 till Tessie Sjöstedt - Svenska Ridsportförbundets informationsavd.
av Dag Nätterqvist
Till Tessie Sjöstedt Törnbotten 2000-01-09

Ridsportförbundets informationsavd

Hej Tessie

Nu har Du måhända hämtat Dig efter genomläsningen av mina skrivelser.

Min personliga uppfattning är, att alla berörda från den högste(-a) till den lägste(-a) gör ett  mycket bra arbete - men att det finns ett stort tomrum i kunskapen om hästens  ryggkonstruktion (skelett och muskler) , fysiologi och kinetik - hästens ryggverksamhet -  vilket resulterar i en ridning som medför frambens- och ryggskador.

Det hjälper inte att Elisabeth Lundholm med all sin charm och sin yviga verbala förmåga  har övergett Erik Lettes och i stället anammat min tolkning av G Steinbrechts anmaning:  "Dein Pferdt gerade richten und vorwärtz reiten".

Hon måste med all sannolikhet, som läkaren, först med kniven skära bort allt det sjuka - för  att därigenom ge möjligheten för det friska att växa fram.

Goda ryttare ha vi gott om. Det är sämre beställt med i dessa avseenden kunniga domare,  instruktörer och tränare. 

Erik Lettes tidigare uttalanden i såväl Ridsport som i Hästjournalen har ju till fullo visat  hans fullkomliga okunnighet i det som rör "klassisk dressyr" såväl dess avsikt som  utförandet av densamma. I Ridsport 23/99 gör han uttalanden som verkligen visar hans  bristande logiska tänkande - bristande begåvning. Jag förstår alltmer hans krav på att  tidskriften Ridsport skulle "stängas" för kunnighet och normalbegåvning. 

Det är alltid känsligt att utsätta ledande personer för desavuering, vilket är skälet till detta  brev.

Du som är häst- och ridroad med inget direkt ben i dressyrutövarnas "slutna verkstad" och  dessutom kvinna, måste hjälpa mig med att på ett elegant sätt få slut på den behandling  dagens dressyrhästar utsätts för - beroende på alla inblandades okunnighet om hästens  verkliga anatomi, fysiologi och kinetik. 

Kom med ett förslag, ty något är på väg att hända. 

Det vore bra mycket elegantare om det kommer underifrån än uppifrån - från regeringen  eller Jordbruksverket. 

Dina "manliga" överordnade bara lovar svar - men kunna tydligen inte - !?

Jag ser med stor spänning tiden an.

Med vänlig hälsning

Dadde 

PS
Du får gärna visa Erik L detta brev. Jag ska gärna föra en öppen debatt med honom  eftersom tidskriften Ridsport på hans order gör allt för att förhindra en sådan.! Jag är  övertygad om att han är för feg! Han är den typen som endast visar sitt "mod" stående  bakom sin mors kjolar!
DS

 

 Copyright: Dag Nätterqvist 2000

Till startsidan


 Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst