Brev 3 till Tessie Sjöstedt - Svenska Ridsportförbundets informationsavd.
av Dag Nätterqvist
Tessie Sjöstedt Törnbotten 00-01-20

Svenska Ridsportförbundets informationsavdelning

Hej Tessie 

Tack för brevet. Ni måtte inte vara noggranna med inkomna handlingar.

Ni synes dessutom inte hålla Er till fakta vilket innebär att Ni inte håller Er till sanningen. 

Jag förmodar att det är Jordbruksverkets yttrande från 10 maj Du avser. Eftersom det var  ett svar i första hand till mig, är den för mig väl känd.

I min skrivelse 99-02-18 till förbundets styrelse tas ingen djurfråga upp, vilket gjorde att  jag verkligen ifrågasatte Generalsekreterarens läskunnighet när jag erfor att min skrivelse  överlämnats till djurskyddsutskottet. Trots påpekanden har Generalsekreteraren fortfarande  inte insett skillnaden mellan hästar och människor. 

Min skrivelse till Förbundet 99-08-02 handlar inte heller om det Du försöker försvara. 

Där begär jag svar på vilka åtgärder förbundet vidtagit i avseende på gramantygelns  användning efter Jordbruksverkets yttrande från 10/5 1999, eftersom dessa såväl i  Falsterbo, Strömsholm och Hogsta använts och användes på samma sätt som tidigare.  Jordbruksverket har svarat på min skrivelse från mars 1998 om bl.a. gramantygelns  användande och kallar det inte för djurplågeri utan använder uttrycket "brott mot  djurskyddslagen". 

Förbundets djurskyddsutskott under L Rådberg ha tydligen inte vaknat ur sin eviga  "Törnrosasömn"!!! (Jag förstår till fullo orsaken till att ansvarig personal i det utskottet  kräver forskning i stället för att tänka). 

Vad har förbundet gjort i detta avseende? Har detta framförts till medlemmarna?

I den skrivelsen ställer jag även vissa frågor i anledning av, att använd utbildningslitteratur  - i vissa anatomiska, fysiologiska och kinétiska frågor - är gravt felaktig och framkallar en  ridning som ger skador på hästen.

Varken Styrelsen, generalsekreteraren eller Du har svarat på de frågor som framgå av mina  skrivelser. 

Om detta beror på bristande läskunnighet eller bristande förmåga låter jag vara osagt.

Du måtte inte vara klar över tidskriften Ridsports censur. 

Den debatt Du hänvisar till - har jag startat - men därefter utestängts ifrån beroende på att  jag har kunskapen - men inte det öppna, fria ordet, vilket tydligen inte heller Ni törs släppa  fritt - jag förstår orsaken.

Så vitt jag vet, har inte Lennart Rådberg avslutat någon debatt!! Hans yttranden tyder även i  detta fall endast på grav okunnighet och dumhet och kan endast tjäna som start till en debatt.

Generalsekreterarens uttalanden i hästfrågor lyser endast med sin frånvaro.

Du vet förmodligen (borde veta) att jag 99-11-18 till Jordbruksverket insänt en förnyad skrivelse. Även att min skrivelse till Jordbruksministern har resulterat i att  ministern ålagt jordbruksverket att utreda aktuella frågor.

Eftersom även Du uttalar Dig om fakta som Du borde känna till men som Du i verkligheten  inte har en aning om, så Du passar väl in i samlingen. 

Jag väntar fortfarande på svar på mina skrivelser antingen av generalsekreteraren eller av  styrelseordföranden.

Med vänlig hälsning

Dag Nätterqvist VBF GSR 

PS  Jag förstår att min Hemsida för Er är obekväm. Den har nu haft 50.000 besök, varav  ovanligt många från jordens olika hörn. Det blir många som kan läsa om Svenska  Ridsportförbundets valhänta försök att redovisa "sanningar" ända sedan december 1996.  Hoppas Du visade brevet till Erik Lette.   DS

 

 Copyright: Dag Nätterqvist 2000

Till startsidan


 Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst