Till Idrottsministern Ulrika Messing (2)
av Dag Nätterqvist

Jag insände till Idrottsministern 1999-11-19 en skrivelse vilken berörde den nuvarande formen av dressyrridning, vilken för hästen är nedbrytande - i stället för uppbyggande. 

Då jag inte erhållit något meddelande, som upplyser mig om att skrivelsen kommit Idrottsministern till handa vore jag tacksam att få verkligheten bekräftad.

Jag önskar då även att få Idrottsministerns syn på följande frågor, vilka jag i en skrivelse 1999-02-18 påtalat för Ridsportförbundets styrelse, vilken trots generalsekreterarens upprepade löften ännu ej besvarats - än mindre har några åtgärder vidtagits:

1. Ridsportförbundets talorgan, tidskriften Ridsport (momsbefriat), tar efter anmaning från Förbundets "dressyrledare", ej in (censurerar) insända artiklar med annan åsikt än "dressyrledarens" när det gäller tillämpningen av den nya "ridläran", som bygger på klara felaktigheter rörande hästens anatomi och fysiologi, och som medför en ridning som är skadlig i stället för uppbygglig.

Den som dirigerar tidskriftens syn i denna fråga (dresyrkrönikören) är en av de mest utrerade utövarna i den nya "läran".

Denna form av censur i en så viktig fråga som "hästens hälsa i en sportutövning (lek)" - är den riktig? 

2. Det finns ett antal dressyrdomare och tränare, vilka ej "törs" fortsätta med att döma tävlingar - respektive träna ryttare efter gällande reglemente - då detta i väsentliga avseenden bryter mot "dagens uppfattning" och därigenom medför bristande uppdrag och mobbning från de "nyfrälsta av olika kategorier".

Denna typ av mobbning i en så viktig fråga som gäller hästens hälsa i en sportutövning (lek)" - är den riktig?

Är denna mobbning - överhuvudtaget riktig? 

3. Jag vore tacksam att få höra idrottsministerns syn på frågan:  "Vad är det viktigaste med en hästsport?" - Typ "Dressyrridning" ?

Med vänlig hälsning

Törnbotten 2000-01-09

Dag Nätterqvist 

 

 Copyright: Dag Nätterqvist 2000

Till startsidan


 Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst