Brev 1 till Tessie Sjöstedt - Svenska Ridsportförbundets informationsavd.
av Dag Nätterqvist

Hej Tessie

God fortsättning på nya årtusendet.

1999-02-18 sände jag en skrivelse Ridsportförbundets styrelse där jag påtalade vissa  förhållanden som var mycket egendomliga; censur i Förbundets talorgan Ridsport för att  definitivt kväva allt som talar emot Erik Lettes och Bo Tibblins mycket tvivelsaktiga  uppfattning om klassisk dressyr och de metoder som används och den pågående mobbningen  som pågår. 

Jag ställde även en fråga om man skulle kunna tänka sig att i Förbundets "del" ta upp sådana  frågor? 

Jag har även 1999-08-02 skickat ytterligare en skrivelse till styrelsen, med påtalan att den  litteratur, som används främst inom dressyren , Bo Tibblins bok Ridlära, är felaktig  avseende hästens anatomi, fysiolog och kinétik.

Trots upprepade löften från Generalsekreteraren har ännu inget svar kommit mig tillhanda.

Eftersom "ett tigande är ett tyst medgivande" sänder jag därför till Dig ett antal artiklar  som bygger på fakta och som egentligen borde stå i Ridsport för att sakligt kunna bemötas. 

Som Du ser har jag även sänt några till Ridsport - allmänna delen.

Med vänlig hälsning

Törnbotten 2000-01-05

Dag Nätterqvist VBF GSR

PS
Dessa ovannämnda artiklar var: Skrivelser till Wiveca Schenholm, Christel Behrmann, Lena  Särnholm, A S Hjern samt "Dumboms leverne", vilka ej finns med här då de tidigare varit  införda på min Hemsida.
 

 

 Copyright: Dag Nätterqvist 2000

Till startsidan


 Webdesign:  Susanne Elfström, som också har gjort videon Motivera din häst