Dag "Dadde" Nätterqvists hemsida på
www.jakobslund.se - artiklar och skrivelser

Ryttmästare Dag Nätterqvist, Färjestaden, avled den 20 november 2009 i en ålder av 87 år.

Läs Leif Erik Törnbloms in memoriam här 

- Uppdaterad den 23 oktober 2006 -
Artiklar och skrivelser -98 | Vem är Dag Nätterqvist? | Brev från hemsidans läsare | www.jakobslund.se |

Bäste läsare! 
Om Du vill ha någon hjälp av min hemsida rekommenderar jag Dig att skriva ut alla artiklarna och ha dem i bokform. "Den naturliga vägen till Harmoni" med de 4 artiklarna är speciellt viktig, ty den bygger endast på fakta  utan personlig uppfattning -  till skillnad från de andra vilka bygger även  på fakta - men  med personliga inlägg.
DNArtikelserie om klassisk ridning:

"Den naturliga vägen till harmoni"

 • Artikel 1 - Hästens kroppsbyggnad: Skelettet
 • Artikel 2 - Hästens kroppsbyggnad: Muskulaturen
 • Artikel 3 - Skillnaden mellan klassisk ridkonst och dagens sätt att rida
 • Artikel 4 - Dagens dressyrtävling - vad döms?

Hemsidans bok

Jag har av många personer blivit ombedd att skriva en bok om mina erfarenheter. Erfarenhet har lärt mig, att bra böcker om ridning läses sällan. Ridning måste läras ut av levande instruktörer. En hemsida är måhända en bra lösning, då den kräver lite arbete av sin läsare för att komma till bokform och blir billig.

Inledning

 • 990208

  Kap 1. Dressyrens idé och olika synpunkter på dess utförande 

 • 990116

  Kap 2. Ridningens utförande - Principer

 • 990117

  Kap 3. Ryttarens sits

 • 990117

  Kap 4. Skänkelhjälper

 • 990118

  Kap 5. Tygelhjälper - principer 990120

  Kap 6. Synpunkter vid köp av häst  990123

  Kap 7. Praktisk ridning på släta marken

  Kap 8 Kap 9. Hoppning
 •  Kap 10. Slutord 990923
 • Bilagor till Hemsidans Bok:

 • Etapp 1- Knäckt hals 991102
 • Etapp 2 - Linlöpning á Thorsten Dyrssen 991113
 • Läsarbrev med svar av Dag Nätterqvist 00101
 • Skillnad mellan utövandet av hoppning och dressyr 000103
 • Ryggskador 000209

   Litteraturhänvisning

 • Svenska Arméns Ridinstruktion finns att beställa från Jan Jangö 08/ 65 92 277

 • Lars Lithanders bok "Dressyrridning och hoppning" är utgiven på Bonniers.

 • W Müselers Ridlära är nytryckt på AB J F Björsell , Borås. (På min begäran)


  Tillbaka till överst på denna sida

 • Artiklar och skrivelser 1999/2000:
 • 2000
 • 1999
  • 991228  Inför millennieskiftet: 
  • 991223  Inför millennieskiftet - Tankar rörande utvecklingen av "klassisk ridkonst"

  • 991216  1900-talets sista goda råd
  • Jag finner mig nödsakad att få in nedanstående på Hemsidan innan 1900-talets slutartikel.
   • "Sikta mot himmelen så träffar Du trädtopparna" eller "Man ska inte kasta ut barnet med badvattnet"
   • "Sikta mot roten - så träffar Du foten!"
   • "Det ska vara kul att träna"
  • 991214  Ang. svar från Jordbruksverket
  • Den 14 december mottog jag följande svar från Jordbruksminstern, vilket i allra högsta grad skiljde sig från det svar jag erhöll från Skolministern. Jag tänkte omedelbart på talesättet "Det är skillnad på lort och pannkaka".
    
  • 991207  Brev till Jordbruksverket 
  • Följande skrivelse insände jag till Jordbruksverket 1999-11-18. Jag har med det på min Hemsida redovisat allt vad jag skrivit från mitt "Upprop" från 1996. Innan nyårsskiftet kommer jag med en "slutartikel".
   Innehåller bilagor:
   A.En snabborientering om vissa ridmässiga aspekter.
   B.Avsikten med forskning?
    
  • 991206  Öppet brev till Svenska Ridsportförbundets Generalsekreterare 
  • avsändes den 23 nov. 1999 till landets större nyhetsredaktioner och till Svenska Ridsportförbundet.
    
  • 991206 Brev till Margareta Winberg - Jämställdhetsminister och Jordbruksminister 991120

  • 991206  Brev till Idrottsminister Ulrika Messing  991119
  • Jag vill med denna skrivelse uppmärksamma Idrottsministern på den förändring till det sämre som skett inom svensk ridsport under de senaste decennierna med en tydlig acceleration under 90-talet.
    
  • 991127  "Sakkunnighet på regeringsnivå"
  • ang. brev till skolministern
    
  • 991124  "Djur får aldrig bli leksaker åt barn" eller "Dansen kring den gyllene kalven"
   "Tidigare, när hästens behandling och därigenom beridares och ryttares uppgifter styrdes av ansvarsfyllda och kunniga hippologer, veterinärer, lärare, tränare och dressyrdomare - var hästens framtid tryggad. Nu när marknaden med sina mycket begränsade kunskaper har övertagit dessas ansvar - synes det i många avseenden vara närmast en katastrof för främst dressyrhästen. Terrorn råder!!
   Jag ska nu ge en förklaring varför jag främst angriper dressyrridningens utförande."
    
  • 991121  Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge
  • "I Ridsport nr 22 framfördes även andra missnöjesproblem och försök till bortförklaringar, vilka måste få tänkande människor att reagera. De ansvariga lär få uppleva sanningen av ordspråket "Som man bäddar får man ligga". Att tillbakagången inom dressyrsporten är och förblir en skam för ridsportens ledning och ett lidande för hästar och många hästälskande elever framgår inte minst av den enorma brevskörd som kommer till mig från både upprörda, f-e och förtvivlade brevskrivare".
    
  • 991113 Linlöpning á Thorsten Dyrssen 
  • Bilaga till Hemsidans Bok - Etapp 2 (fortsättning på Etapp 1 - Knäckt hals)
    
  • 991104 Den fula ankungen eller Korrekt arbete förskönar  Svar på läsarbrev av Dag Nätterqvist

  • 991102  Knäckt hals 
  • Bilaga till Hemsidans Bok - Etapp 1
   En annan fråga gäller hur man ska förfara med en häst som är så "knäckt, att den ej ens mot hinder "törs" föra fram nosen, så att nacken kommer på sin rätta plats. Hästen har ständigt 3. eller 4.halskotan högst. Detta är ridningens HIV. Hästar som får en korrekt grundutbildning hamnar aldrig i denna situation. Tyvärr går den inte att köpa i närmsta automat.
    
  • 991102  Läsarfråga med svar av Dag Nätterqvist 
   En ung flicka frågar om hon när hon hoppar ska sitta på hästen med höga händer med långa tyglar?
    
  • 991026  Spanska Hovridskolan  samt Inspänningstyglar 
  • "En norsk läsarinna har kommit en förfrågan om min uppfattning om dels Spanska Hovridskolan och dels om hopperyttares inspänningstyglar. Spanska Hovridskolan har haft uppvisning i Oslo och då noterade hon att hästarna gick i en högre form men att nacken ej var högst och nosen var ofta bakom lodplanet genom ögat!? Berodde det första på att vissa halsmuskler på halsens översida var större? eller?"
    
  • 991026 Vad är ridkonst? 
  • "Först när ryttaren har nått så långt, att samspelet fungerar börjar det roliga både för hästen och ryttaren. I de fall där ryttaren medelst olika inspänningsremmar ersatt ridkonsten med högt uppdriven ridteknik synes vid hoppning många gånger onödiga fel förekomma. Skulle ryttaren misslyckas - faller hela korthuset. Där utbildningen däremot är uppbyggd på ridkonst "hjälper hästen till" på ett helt annat sätt."
    
  • 991025  Ridkonsten ersätts av ridteknik 
  • 991019  Tillbaka till arbetet 
  • På grund av fel på min dator har det varit dött på min hemsida men inte i mitt huvud. 
   Kommentarer kring dressyrtävling i Djursholm och hoppningen i Helsingfors
    
  • 991004  Nytt läsarbrev med svar av Dag Nätterqvist
  • Jag har fått följande brev av en läsare, som sätter knivsudden på just de punkter jag verkligen önskar ska belysas!
    
  • 990930  Hjälptyglar - för vem?
  • 990929  Angående hästens "ryggböjning"

  • 990926  "Klockan klämtar för Dig" eller "Jag mår illa" 
  • Jag har nu på min Hemsida framfört det viktigaste och det mesta av det som omfattar den klassiska ridningens (för hästens bästa) grundidéer. Därför vill jag, i det som omfattar den klassiska ridningens grundidéer, sluta - som jag började - med min artikelserie om klassisk ridning
    
  • 990923  Ännu ett brev till Generalsekreteraren för Svenska Ridsportförbundet 
  • Mitt tålamod tryter i takt med onödiga hästskadors uppkomst. När läsaren har läst denna artikel inses nog varför. Detta är en fortsättning av min skrivelse till Ridsportförbundets styrelse av den 2 september.
    
  • 990923  Läsarbrev med svar av Dag Nätterqvist
  • Ur brevet: "Det tråkiga är ju, som du också påpekat, att man nästan blir utfryst och mobbad som instruktör och domare. Hoppas få nya krafter att fortsätta kämpa - genom att Din sida existerar!!!"
    
  • 990920 Hurra! Hurra! Hurra! 
  • Dessa hurrarop är alla utsända för att hedra familjen Algotsson...
    
  • 990914 Två nya läsarbrev med svar av Dag Nätterqvist 

  • 990904  Ang. ASVH:s riksutställning 
  • Att ASVH redan tidigt vill upptäcka "förmågor" är förståeligt - sättet kan däremot verkligen ifrågasättas! ASVH är att gratulera till att svenska uppfödare har lyckats få fram så många förnämliga hästar. Hästarna är tyvärr att beklaga då de tvingas framleva sin dagar med sådan utbildning.
    
  • 990902 Brev till Generalsekreteraren för Svenska Ridsportförbundet  
  • "Döm om min förvåning när jag i Förbundets talorgan, tidskriften Ridsport 16/1999 får läsa en artikel med rubriken "Dags att förändra svensk dressyrsport" där Ridsportförbundets ansvarige i dressyrfrågor och domarutbildning, Bo Tibblin fått framföra "sina" idéer." 
    
  • 990817 Halsförlängare - en modefluga?   Läsarbrev med svar av Dag Nätterqvist
    
  • 990813 Dagens ridlärare i dressyr 
  • Ett litet exempel ur verkligheten.
    
    
  • 990809  Ryggproblematik 
  • Det stora problembarnet inom ridningen har varit funktionen i hästens rygg. Som jag vet har det förekommit "uppstickare" med nya idéer under de sista två århundradena. Under 1800-talet kom de tyska veterinärbröderna Günther med sin "ryggvälvning", som förfäktades av främst P Plinzner och som officiellt förkastades i Tyskland 1914. I Sverige förkastades den genom nyutgåvan av Svenska Arméns Ridinstruktion 1930.
    
    
  • 990802 Brev till Svenska Ridsportförbundet mfl.  Genom Jordbruksverkets yttrande 1999-05-10 är det nu fastställt, att ett felaktigt användande av gramantygeln är ett brott mot djurskyddslagen. Trots detta nyttjade ett stort antal ryttare gramantygeln på det felaktiga sättet, under Falsterbotävlingarna 1999, utan att Jordbruksverkets veterinär eller ledningen ingrep.
    
  • 990708 Forskning I Hästfynd 6/99 läste jag en fullständig artikel om /av Mikael Holmström där han till fullo framför resultatet av sin "forskning".  Intressant var att konstatera, att han kommit ihåg och tagit upp det mesta jag sagt under Flyingetiden. Men....
    
  • 990708  Nytt läsarbrev besvarat av Dag Nätterqvist 
  • Ang. anmälan till Jordbruksverket och remissfrågan
   Jag ska i en serie artiklar redovisa vad som skett och hur resultatet blivit. (Intresserade läsare bör därför noga läsa min skrivelse till Jordbruksverket från mars 1998 samt min artikelserie "Den naturliga vägen till Harmoni").
    
   • Ridsportens stora frammarsch och utveckling kan jämföras med de stora transportledernas utbyggnad och utveckling. De väsentliga skillnaderna är, att när det gällde ridsporten så har kunskapen funnits, men de styrande ha ej förmått att utnyttjat dessa befintliga kunskaper. När det gällt vägbyggen, som nu senast vid tunnelbyggnaden genom Hallandsåsen så har viss teknik och hjälpmedel ("tätningsmedlet" Rocca-Gil) och dess följdverkningar varit relativt okända. Bägge fallen ger belägg för den gamla sanningen att brott mot naturens lagar leder - för allt levande - till död eller till skador, som medför utslagning. 
   • 990613 Fas nr 1 - eller Hallandsåsen 
   • 990616 Fas nr 2 - Remissfrågan
   • 990623 Fas nr 3 - eller Vet den ena handen vad den andra gör?  
   • 990627 Fas nr 4 - eller Den totala förvirringen

    
  • 990510  Scandinavium 
  • Dressyren skiljer sig markant från hoppningen. Där får jag aldrig "ståpäls" men väl frossbrytningar.
    
  • 990508 Istadighet 
  • "Många hade piaff-problem"Detta var överskriften på en artikel i Ridsport 8/1999. Jag refererar början på artikeln, som avsåg dressyrtävlingarna i Flyinge:
   "Påfallande många ekipage i Grand-Prix hade problem med piaffen och därmed även med övergångarna. Det var hästar som stannade, hästar som backade eller hästar som helt enkelt tog tag i ena tygeln, snurrade runt och visade istadighet. Vad beror det på att hästarna inte får till det i piafferna?Jag tror det handlar om fel inlärning, säger domarutbildaren och GP-domaren Bo Tibblin. Hästarna lär sig rörelsen som en isolerad företeelse i stället för att piaffen kommer som en naturlig följd av den ökade samlingen." osv
    
  • 990508  Avsikten med forskningen?
  • Vad innebär den och för vem är den avsedd?
   "Om SLU har haft till avsikt att söka sanningen, är dess "forskning" i detta avseende slutfört och SLU kan bestyrka riktigheten i vad som står i Svenska Arméns Ridinstruktion och TR och därmed ifrågasätta riktigheten av det som lärs ut av dagens ridlitteratur och hur dressyrdomarna döma i förhållande till TR."
    
  • 990504  Till Styrelsen för Svenska Ridsportförbundet 
  • Den 28 februari innevarande år insände jag till Svenska Ridsportförbundets styrelse denna artikel. Innehållet talar för sig själv. Att jag ännu ej fått något svar är betecknande för Förbundets inställning till de väsentliga faktorer som måste vara vägledande i all samvaro mellan levande varelser och speciellt när djur är indragna i denna lek, som kallas för sport.
   Jag har 28/4 till Generalsekreteraren Lars Hjalmarson insänt en förfrågan om orsaken till det uteblivna svaret? Ännu inget svar! Nu blir det officiellt.
    
  • 990421  Läsarbrev med kommentar av Dag Nätterqvist 
  • "Då upptäckte vi att hästen gnisslade tänder. Jag har börjat rida in hästen och den fortsätter med att gnissla tänder. Efter två veckor ringde jag förra ägaren och frågade om hon märkt att hästen gnisslar tänder. Det hade hon inte. Efter två månader vill jag på min tränares inrådan lämna tillbaka hästen."

  • 990317 Dressyrtränare
  • Till de läsare som söker dressyrtränare. Ett svar på alla mail som ropar på hjälp.
    
  • 990310 I de blindes rike är den enögde kung 
   Återfinns också som kapitel 8b i Hemsidans bok
   Ett litet förord till denna artikel: 
   Eftersom all annan uppfattning än de styrandes, inte tas upp i "fackpressen" anser jag att i denna typiska bedömningssport måste läsare och ryttare upplysas om sanningen.
    I denna artikel avhandlas dels vad Ni positivt ska tänka på vid Er ridning och dels vad Ni ska undvika som pesten. 
    
  • 990115  Ridsport Special eller Ett sällsamt mellanspel 
  • 990112  Brev eller Som man bäddar får man ligga


  Artiklar och skrivelser 1998


 • Tillbaka till överst på denna sida

  Copyright: Dag Nätterqvist 1998 - 2006
  webmaster: johan@jakobslund.se
  Rapportera gärna fel du hittar.

  www.jakobslund.se/dadde